Konferencja KIBR „Start-up z przyszłością”

Dnia 19 maja w Centrum Konferencyjnym Kopernik odbyła się IV już edycja konferencji „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu” organizowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Tegoroczna edycja w całości poświęcona została tematom ważnym z punktu widzenia start-upów, tj. firm rozpoczynających funkcjonowanie na rynku i dopiero poszukujących swojego modelu biznesowego. Wśród ponad 250 uczestników spotkania i 20 prelegentów nie zabrało także Biuro56, które wystąpiło w roli partnera wydarzenia. Specjalnie dla Was – krótka relacja z tego wydarzenia!

Konferencję rozpoczął Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów mówiąc o nowatorskich i pomysłowych przedsięwzięciach jako kluczu do sukcesu, pod warunkiem, że wysiłki młodych przedsiębiorców wsparte zostaną doświadczeniem obecnych już na rynku biznesmenów i polityków. Następnie, wiceprezes Rady Ministrów i Ministra Gospodarki – Janusz Piechociński wygłosił wykład inauguracyjny o potencjale polskiej gospodarki. Nawoływał do budowania konkurencyjności na fundamentach współpracy z i innymi uczestnikami rynku, nie zaś rywalizacji, która w czasach globalnej, niepewnej gospodarki – nie jest już zalecanym rozwiązaniem.

Po krótkim wystąpieniu dr Doroty Podedwornej-Tarnowskiej, Posekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Przewodniczącej komisji Nadzoru Audytowego – rozpoczął się pierwszy blok wystąpień dotyczący pozyskiwania finansowania. Tomasz Czapliński – prezes zarządu funduszu specjalizującego się w inwestycjach na wczesnym etapie funkcjonowania przedsiębiorstw – SpeedUp Group mocno nawoływał do tego by skupić się na robieniu realnego biznesu, nie startup’u. Dzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem, z którego wynika, że na rynku tworzy się nowa bańka finansowa i tym razem dotyczyć ona będzie startupów, których wartości są na rynku przeszacowywane.

Ewa Jakubczyk-Cały z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w swoim wystąpieniu dotyczącym biznesplanu, radziła skoncentrować się na planowaniu strategii wdrażania pomysłu biznesowego w miejsce tworzenia biznesplanu, którego nie da się później przełożyć na rzeczywistość i wykorzystać na rynku.

Blok zakończył się panelem dyskusyjnym, podczas którego poprzedni prelegenci wraz z Markiem Kasickim z Agencji Rozwoju Pomorza, dr Michałem Bańką z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Jakubem Domeradzkim z Idea Box SA próbowali odpowiedzieć na pytanie skąd brać fundusze na rozwój biznesu oraz czy posiadanie biegłego rewidenta w zespole starającym się o dofinansowanie może być dodatkowym atutem.

Drugi blok poświęcony był pierwszemu rokowi działalności firmy na rynku, a także wszelkim przeszkodom i trudnościom, jakim musi w tym okresie stawiać czoła przedsiębiorca. Podczas panelu dyskusyjnego przedstawiciele funduszy inwestycyjnych (Marcin Zabielski z Hedgehog Fund), KIBR (Ewa Sowińska) oraz firm, którym udało się przezwyciężyć przeciwności rynku i osiągnąć sukces (Arkadiusz Hajduk – Przeswietl.pl, Maciej Grabski – Olivia Business Center, Paweł Kocon – funindesign, Przemysław Wesołowski – SW Research) rozmawiali o tym “jak nie przegrać pierwszego roku działalności”.

Ostatnia część konferencji skupiała się na pułapkach szybkiego rozwoju. Rozpoczał ją swoją prelekcją Wiktor Schmidt, stojący za sukcesem netguru. W tym przypadku szybki rozwój firmy, znaczny wzrost zatrudnienia w ciągu ostatnich 2 lat i ekspansja na rynki zagraniczne jest świetnym przykładem na to, że przekształcanie się startupu w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo jest jak najbardziej możliwe i nie wymaga dużo czasu.

W dyskusji na zakończenie konferencji udział wzięła Agnieszka Gontarek z Giełdy Papierów Wartościowych, Marcin Beme z Audioteki, Michał Brański z Grupy WP, Bartłomiej Gola ze SpeedUp Group oraz dr Ernest Podgórski z KIBR. Specjaliści rozmawiali o transparentności jaką może zapewnić firmie bliska relacja z biegłym rewidentem oraz o możliwościach finansowania przedsięwzięcia na dalszych etapach rozwoju – m.in. poprzez wejście na giełdę, czy znalezienie inwestora branżowego.

Całe wydarzenie miało charakter bardzo praktyczny, uczestnicy konferencji mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z praktykami biznesu oraz przedstawicielami instytucji finansujących inicjatywy przedsiębiorcze.

Podsumowaniem niech będą słowa Piotra Franciszkowskiego, prezesa firmy DATEV.pl: “Zauważyliśmy, że wiele młodych firm ma bardzo dobre pomysły lub nawet gotowe już produkty, o których nikt nie ma szansy usłyszeć. Małe startup’y potrzebują profesjonalnego wsparcia przy szybkiej i skutecznej promocji. Rozwój na szeroką skalę wymaga zorganizowanego zaplecza technologicznego”.

Zachęcamy do szukania partnerów biznesowych takich jak Biuro56, które jest otwarte na wszelkie przejawy kreatywnego myślenia i przedsiębiorczego spojrzenia na świat. Nasza sieć partnerska pomoże rozwinąć skrzydła nie tylko w Polsce, ale także na terenie całej Europy!

Komentarze